Huisregels

Bij DCE gaan we respectvol met elkaar om. We laten elkaar, de dansschool, de docenten en de leden in hun waarde.

Algemeen

1. Bij het aangaan van een lidmaatschap ga je akkoord met deze huisregels. Ieder lid dient op de hoogte te zijn van deze huisregels.

2. Het dansseizoen 2022-2023 start op maandag 29 augustus 2022.

3. Wijzigingen in NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres etc. dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden (bij voorkeur via mail: info@dancecentree-linepro.nl).

4. Persoonlijke gegevens worden alleen voor administratie gebruikt en worden niet verstrekt aan derden.

5. Drankjes en dergelijke dienen direct afgerekend te worden.

6. Dance Centre E-linepro behoudt zich het recht het rooster aan te passen.

7. Fietsen dienen voor het Dance Centre in de rekken geplaatst te worden.

8. Auto’s kunnen op de parkeerplaatsen aan de Molenweg en de Cranenburgsestraat geparkeerd worden.

9. Leden van Dance Centre E-linepro dienen boven in de kantine of in de kleedkamers te wachten, totdat de les begint.

10. De zaal en kleedkamers dienen netjes achtergelaten te worden.

11. Tassen, kleding en schoenen mogen niet meegenomen worden in de zaal en dienen in de kleedkamers achter gelaten te worden.

12. Het is niet toegestaan, zonder toestemming, lesmateriaal van de docenten te gebruiken voor een optreden elders.

13. Er mag geen beeldmateriaal op internet geplaatst worden door leden, zonder toestemming. (bv. YouTube, Instagram, Facebook, etc.)

14. Dance Centre E-linepro behoudt zich het recht om de huisregels aan te passen. Bij elke wijziging komt het voorgaande reglement te vervallen.

15. Voor publicatiedoeleinden kan beeldmateriaal gebruikt worden, waar leden op te zien zijn. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken aan het begin van het seizoen.

Contributiebetaling & Opzegging

1. Betaling geschiedt uitsluitend via automatische incasso.

2. De contributie kan worden betaald in één of drie termijnen.

3. Inschrijfkosten bedragen €22,50 (eenmalig), dit zal samen met het eerste rekening worden geïncasseerd.

4. Bij herinschrijving (>6 maanden na opzegging) dient opnieuw inschrijfgeld betaald te worden.

5. In geval van achterstand in betaling wordt het verschuldigde bedrag vanaf de derde schriftelijke betalingsherinnering verhoogd met €12,95 administratiekosten.

6. Indexatie van contributie wordt te alle tijden aangekondigd.

    7a. Bij afwezigheid tijdens de lessen, kan de contributie niet stil worden gezet.

    7b. Bij langdurige blessure (langer dan zes aansluitende weken) kan een compensatie termijn worden toebedeeld. Dit kan alleen in overleg met doktersverklaring.

8. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

9. De opzeggingstermijn is ten minste één maand voor het betalen van het nieuw termijn of voor de start van het nieuwe seizoen. Bij het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap betaalt u het eerst volgende termijn.

10. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via mail.

Lessen

1. Nieuwe leden mogen één gratis proefles volgen. Bij aanvang van de eerstvolgende les dient het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden.

2. Afmelding voor een les dient tijdig te gebeuren, gelieve 48 uur of eerder voor je les.

3. Tijdens de lessen zijn gepaste sportkleding en schoenen verplicht.

4. Haren dienen vast en uit het gezicht gedragen te worden.

5. Graag op tijd aanwezig zijn.

6. Bezoek het toilet voor/na de les, liever niet tijdens.

7. Tijdens de les worden geen onbevoegden tot de zaal toegelaten, ouders kunnen boven vanuit de kantine kijken.

8. Bij hoge uitzondering behoudt Dance Centre E-linepro zich het recht om in geval van overmacht of te weinig aanwezigen lessen te laten vervallen.

9. In de aanloop naar optredens en/of voorstellingen wordt er van leerlingen verwacht zo veel mogelijk aanwezig te zijn. Deelname aan generale repetities voor optredens en/of uitvoeringen zijn, uitzonderingen daargelaten, verplicht.

10. Er is geen mogelijkheid tot inhalen van een les, alleen bij de sportlessen; Bodyshape, Dance Fitness, Dance Fitness Low.

Zaal

1. De zaal mag uitsluitend met schone (binnen)schoenen betreden worden.

2. Gewichten, dynabands, matjes en overige gebruikte attributen, dienen na de les netjes opgeruimd te worden.

3. Mobiele telefoons dienen tijdens de les op stil te staan.

4. Voor de veiligheid zijn sieraden tijdens de lessen niet toegestaan.

5. Kauwgom is niet toegestaan tijdens de lessen.

Schade

1. Dance Centre E-linepro is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen van de leden.

2. Dance Centre E-linepro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel en/of blessures opgelopen tijdens de lessen, optredens en/of uitvoeringen.

3. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw van Dance Centre E-linepro wordt verhaald op het lid die deze veroorzaakt heeft. Dit geldt voor zowel binnen als buiten het gebouw van Dance Centre E-linepro.

4. Aan leden die zich aan wangedrag schuldig maken, kan tijdelijk of voorgoed de toegang tot Dance Centre E-linepro worden ontzegd.

5. Deelname aan lessen en activiteiten van Dance Centre E-linepro is geheel op eigen risico.

Vakantie en feestdagen

Op de onderstaande feestdagen en de volgende vakanties is Dance Centre E-linepro gesloten:

  • Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst;
  • Herstvakantie (1 week);
  • Kerstvakantie (2 weken);
  • Carnavalsvakantie (1 week);
  • Meivakantie (2 weken);
  • Zomervakantie (6 a 7 weken).

Vakantiedata zijn tevens terug te vinden in de jaarplanner.